ราชกิจจานุเบกษา
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

ประวัติราชกิจจานุเบกษา

เนื่องจากในปัจจุบันส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรต่าง ๆ ส่งเรื่องไปประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเป็นจำนวนมาก และหลากหลายประเภทส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกระทบ ต่อสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง การนำลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ของเรื่องนั้น ๆ

อ่านต่อ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสังเขป

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศล่าสุด

 • ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดระยอง ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชา ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย]

 • ประกาศนายทะเบียนสมาคมจังหวัดระยอง เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดระยอง]

 • ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดระยอง เรื่อง จดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด "มูลนิธิสว่างพรกุศล"

 • ประกาศสำงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [มาเอสโตร ๐๗ เรสซิเดนซ์]

 • ประกาศสำงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [โมดิซ อินเตอร์เชนจ์]

 • ประกาศสำงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [เดอะ ไลน์ อโศก - รัชดา]

 • ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู]

 • ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [คลาส สารสิน - ราชดำริห์]

 • ประกาศสำงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เรื่องการจดทะเบียนอาคารชุด [วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา - ท่าพระ]

 • ประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจดทะเบียนอาคารชุด [ลาซิโอ]