ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

ภาพปกหน้าหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับแรก


ออกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๑