ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๘๔

  ล้มละลาย


  ประหยัด
  [๑๗๒.๗๐.๑๔๓.๑๙], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ประกาศปลดบุคคลล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๐๒๕/๒๕๖๑ ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ