ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๘๑

  ปลดจากบุคคลล้มละลาย


  นายประดิษฐ์ กองไชย
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๑๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ขอเรียนว่า การขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีล้มละลายในราชกิจจานุเบกษา ขอให้ท่านโปรดระบุหมายเลขคดีแดง ชื่อ-นามสกุล ที่ท่านต้องการทราบให้ชัดเจนค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ