ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๗๙

  จะประกาศราชกิจจานุเบจะประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ครับ


  ศุภโชค จินดาพล
  [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๗๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  คดีของท่านปลดจากล้มละลายแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๑ ง วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามลิ้งค์ค่ะ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๔/D/๐๗๑/T_๐๐๖๑.PDF

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ