ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๗๗

  ปลดจากบุคคลล้มละลายหรือยัง


  สมบูรณ์ บุญวรรณโณ
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๒๐๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ เมษายน ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ท่านปลดจากบุคคลล้มละลายแล้ว ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๕๔ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ /http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF//๒๕๕๖/D/๐๕๔/๑๑๔.PDF

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ