ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๗๖

  ขอทราบลำดับและระยะเวลาการประกาศข้อบัญญัติท้องถิ่นในราชกิจจานุเบกษา


  อบต.กระทุ่มราย
  [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๑๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๔ เมษายน ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่กลุ่มงานราชกิจานุเบกษา โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๑-๑๘๘๘ ค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ