ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๗๓

  ทางน้ำชลประมาตรา๕ที่ประกาศตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน (โครงการชลประทานพิษณุโลก)


  นายโสภณ เรือนอุไร
  [๑๗๒.๗๐.๑๘๙.๑๔๙], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ขอเรียนว่า เนื่องจากมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานฯ เป็นจำนวนมาก ชื่อประกาศดังกล่าวจะระบุเป็น (ฉบับที่.../......) โดยมิได้ระบุชื่อทางน้ำไว้ที่ชื่อของประกาศที่จะค้นหาได้ แต่จะระบุในเนื้อหาของประกาศ ซึ่งทำให้ยากต่อการสืบค้น ดังนั้น หากท่านต้องการค้นข้อมูลดังกล่าวขอให้ระบุฉบับของประกาศให้ชัดเจน หากไม่ทราบขอให้ท่านโปรดติดต่อสอบถามไปที่กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ