ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๕๙

  ราชกิจจานุเบกษา


  พงษ์เทพ
  [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๒.๕๒], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ท่านสามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลและดาวน์โหลดไฟล์ตามที่ต้องการทราบได้ที่หน้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุดังนี้ (๑) ช่องชื่อเรื่องเท่าทราบ (ระบุต้นสังกัดที่ต้องการ เช่น กรม หรือกระทรวง เป็นต้น (๒) ช่องประเภทกดเลือกประเภท ข (๓) ช่องเล่มพิมพ์ ๑๓๓ ช่องตอนพิมพ์ ๑๔ (ถ้าพิมพ์ ๑๔/๘ จะค้นไม่พบ) (๔) กดเริ่มค้นหา (๕) คลิกที่ชื่อเรื่องและสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยค่ะ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๒ หรือ ๑๘๘๔ ค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ