ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๕๕

  สอบถามผลการส่งข้อบัญญัติท้องถิ่นไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา


  นางสาวสิตา จันทราศรี
  [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๖๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ท่านสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๑-๑๘๘๘ ค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ