ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๔๕๐

  บุคคลล้มละลาย


  ชุลีกรณ์ เป็นผลดี
  [๑๗๒.๗๐.๑๔๓.๑๒๓], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
 • คำตอบที่


  ขอเรียนว่า หากท่านต้องการค้นข้อมูลบุคลล้มละลายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขอได้โปรดระบุ หมายเลขคดีแดง หรือชื่อและนามสกุล ให้ชัดเจน หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถค้นข้อมูลได้ค่ะ ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีของท่านขอให้ติดต่อไปที่กรมบังคับคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ