ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๔๔๔๘

    ตามหารายชื่อประกาศ พระราชกิจานุเบกษาแต่งตั้งยศตำรวจ ของพ.ต.ท.ภูมิปรีชา เผ่าปินตา คำสั่งภาค๕ออกเมื่อปี๒๕๕๒ ครับ


    ภูมิปรีชา
    [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๒], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
< ย้อนกลับ