ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๔๔๒๕

    สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่มีอำนาจวันใดและสภามหาวิทยาลัยชุดเก่า พ้นวาระเมื่อใดหรือมีอำนาจทางกฎหมายใดๆหรือไม่อย่างไร


    มานพ ชื่นชมบุญ
    [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๒๓๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ