ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๓๗๗

  แจ้งเรื่องลงไฟล์ไม่ตรงตามชื่อเรื่องค่ะ


  นางสาวจุฑาภรณ์ พิมพะนิตย์
  [๑๗๒.๗๐.๔๙.๒๐๒], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๘ กันยายน ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  ชื่อและไฟล์ภาพตรงกันค่ะ รายละเอียดตามลิ้งค์ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๔/D/๐๖๔/T_๐๐๐๕.PDF

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ