ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๓๖๑

  ต้องการลบข้อความคำถาม


  prasop
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๗๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  ขอเรียนว่า กรณีที่ต้องการลบคำถามบนกระดานถามตอบเว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ท่านต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ รายละเอียดเกี่ยวกับคำถาม ระบุเหตุผล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ