ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๓๖๐

  วันที่มีผลใช้บังคับของกฎหมายลำดับรอง


  พิชชา
  [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๒๖], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  ขอเรียนว่า กรณีตัวอย่าง คำสั่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามออกคำสั่ง ส่วนวันที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นวันที่ประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ