ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๓๕๙

  สอบถามบุคคลไร้ความสามารถ


  200386
  [๑๗๒.๗๐.๑๔๒.๖๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบไม่พบรายชื่อดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่ท่านได้ยื่นเรื่องเพื่อสอบถามความคืบหน้าอีกครั้งค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ