ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๓๐๗

  ต้องการทราบชื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คดีหมายเลขแดงที่ ล.๓๖๒๓/๒๕๖๑


  บราลีวรรณ ต๊ะสาร
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๑๑๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  โปรดติดต่อสอบถามไปที่กรมบังคับคดีซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ