ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๓๐๐

  เวรคืนที่ดิน


  พจนา ดาวหาง
  [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๔๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลโปรดให้ระบุชื่อเรื่องที่ชัดเจนว่าออกเป็นอะไร เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ฯลฯ เป็นต้น

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ