ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๔๒๙๙

  ยกเลิกล้มละลายยังคับ


  อุรุพงศ์ พรหมยานนท์
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๐๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีประกาศยกเลิกล้มละลายของท่านแต่อย่างใด (คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๑๔๔๕/๒๕๕๘) รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๒/D/๐๓๕/T_๐๐๐๓.PDF ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อไปที่กรมบังคับคดีค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ