ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๙๗๐

    ขอประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเทศบาลตำบลท่าผา


    อุบลรัตน์
    [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๐๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ