ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๙๔๙

    การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองกับที่ตั้งเดิม


    นายเขตโสภณ ปัญจพงศธร
    [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๒๐๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๖ มกราคม ๒๕๖๔
< ย้อนกลับ