ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๗๗๒

  อยากทราบว่าจะหลุดจากบุคคลล้มละลายเมื่อไหร่


  นายการุณย์ ผิวดำ
  [๑๗๒.๖๙.๑๓๕.๑๐๒], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  โปรดระบุข้อมูลที่ต้องการทราบที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ครบถ้วนชัดเจนค่ะ หรือ ติดต่อสอบถามไปที่กรมบังคับคดี หน่วยงานต้นสังกัดค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มกราคม ๒๕๖๓
< ย้อนกลับ