ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๗๓๒

  นายพิเชษฐ์ รอดภัย ได้รับการปลดจากล้มละลายหรือยังครับ


  นายจำลอง สังเศษ
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๕๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๖๑/D/๐๕๙/๕๗.PDF เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ง หน้า ๕๓ ประกาศ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ