ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๗๒๘

    นโยบายลดค่าโอนและจดจำนองบ้านและคอนโด ต่ำกว่า ๓ ล้าน ๐.๐๑%


    ศักดา
    [๑๗๒.๖๙.๑๓๔.๖๕], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
  • คำตอบที่


    จากการตรวจสอบกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษายังไม่ได้รับเรื่องที่หน่วยงานส่งมาเพื่อประกาศค่ะ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะ

    กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
    ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ