ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๗๒๒

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


  งานจัดเก็บรายได้
  [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๔๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  ขอทราบรายละเอียด เลขที่หนังสือที่ส่งเรื่องมาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ