ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๗๒๑

  ราชกิจจาฯ ยศทหาร ประกาศนามสกุลสลับ


  ชนม์เฉลิม แก้วบัว
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๔๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  รบกวนท่านโปรดติดต่อเพือ่ขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวไปที่ต้นสังกัดของท่านค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ