ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๗๑๘

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี


  กองช่าง อบต.ปะโด
  [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  ๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๖๐ ง หน้า ๑๖๙ ประกาศ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะ ๒. การกำหนดเขตตำบลปานัน เป็นตำบลภายในท้องที่อำเภอมายอ ฉะนั้น รายละเอียดอยู่ภายในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ