ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๗๐๖

    ขอทราบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (กำหนดเขตตำบลตะเคียน)


    อบต.ตะเคียน
    [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๑๐๒], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๔ กันยายน ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ