ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๖๘๔

  แจ้งพบคำผิด


  ว่าที่ร.ต.กฤษปัณดิช กิตติธนาภัทท์
  [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๒๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  ขอเรียนว่า คำว่า "ยานยนตร์" เป็นไปตามกฎหมายแม่บทค่ะ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามไปที่หรุงเทพมหานครหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ