ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๖๓๙

    พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย๔


    เจตน์พิพัฒน์ ขวัญเมือง
    [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๓๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ