ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๖๒๖

  ประกาศซ้ำ


  ฉายสุรีย์ ศุภวิไล
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๗๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 • คำตอบที่


  ไม่ซ้ำค่ะ เพราะอาศัยอำนาจในการออกกฎกระทรวงดังกล่าวคนตัวค่ะ โปรดดูเนื้อหาอีกครั้งค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
< ย้อนกลับ