ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๕๔๔

  ปลดล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ๓๙๖/๒๕๔๔ บจก.เงินทุน ไทยธำรง


  อัษฎา วงศ์สมมรไพศาล
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 • คำตอบที่


  ขอให้สอบถามไปทางกรมบังคับคดี

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ