ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

  • รวมตอนพิเศษ
  • -

  • and or not

กระดานถาม-ตอบ

  • ลำดับที่ ๑๓๕๐๘

    คำสั่งปลดว่าที่ร้อยตรี


    พันตรีกฤษฎา มีศรี
    [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๔๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ