ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๓๔๖

  เกี่ยวกับประกาศฉบับใหม่ของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ พ.ศ.๒๕๖๑


  นายทินกรณ์ สกุลเกษมสุข 097-1519517
  [๑๗๒.๖๘.๖.๗๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 • คำตอบที่


  ขอให้ท่านได้โปรดติดต่อสอบถามเพื่อขอทราบรายละเอียดดังกล่าวไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสัญญาโดยตรงค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ