ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๓๔๒

  การปลดจากบุคคลล้มละลาย


  นุชอนงค์ -
  [๑๗๒.๖๘.๖.๖๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 • คำตอบที่


  คดีของท่านยังไม่มีประกาศให้ปลดจากการล้มละลายแต่อย่างใดค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๘ มีนาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ