ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๓๓๘

  เช็คสถานะบุคคลล้มละลาย


  นาย บัญดิษ ดาทอง
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๙๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว ไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องปลดล้มละลาย

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ