ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๗๙

  คำพิพากษาล้มละลาย


  มสารัศม์ กิตติศัพท์สิริ
  [๑๗๒.๖๘.๒๔๒.๑๐๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบจยังไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัยพ์ในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ท่านสอบถามไปยังกรมบังคับคดี

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ