ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๗๘

  พรบ.โรงงาน ฉบับใหม่ ประกาศใช้เมื่อใด


  ผศ จุฑามาศ นามสูงเนิน
  [๑๗๒.๖๘.๖.๓๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบ ยังไม่มีประกาศ พรบ. โรงงาน ฉบับปรับปรุง ปีปัจจุบัน

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ