ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๖๙

  การยกระดับสถานีอนามัยเป็น รพ.สต. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไหมคะ


  อาภัสรา
  [๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๙๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบเกี่ยวกับการยกฐานะของอนามัย ยังไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ