ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๖๔

  ปลดล้มละลายเมื่อไหร่ครับ


  นายวรวุฒิ หมัดป้องตัว
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๖๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องปลดล้มละลาย โปรดสอบถามไปยังกรมบังคับคดี

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ