ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๓๒

  นามสกุลพระราชทานมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่


  นายโชค โสรัจกุล
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๕๔], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  พระราชทานนามสกุล มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ ท่านสามารถตรวจด้วยตัวเองได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อเรื่องเท่าที่ทราบว่า "ประกาศพระราชทานนามสกุล"

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ