ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๒๙

  .ขอทราบราชกิจจานุเบกษาบัตรทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑ ทีชื่อ***ฯหรือไม่


  นิรันดร์ วงค์พุทธคำ
  [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๔๘], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๘ กันยายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  เนื่องจากข้อมูลตามที่ท่านระบุนั้นไม่ชัดเจนและยากต่อการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความประสงค์ของท่าน ดังนั้น จึงขอให้ท่านโปรดติดต่อไปที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๘ ค่ะ

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ