ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๒๗

  ขอทราบสถานะบุคคลล้มละลาย


  พรทิพย์ โสภาพรอมร
  [๑๗๒.๖๘.๑๔๔.๕๗], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๕ กันยายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องบุคคลล้มละลาย

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ