ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๒๒

  ขอทราบสถานะคดีหมายเลขแดงที่ ล.๒๑๑๘๓/๒๕๕๒


  จุลเดช
  [๑๗๒.๖๘.๖.๙๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๑ กันยายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำพิพากษาให้ท่านล้มละลาย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/๒๕๕๖/D/๑๑๑/๙๙.PDF

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ