ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๒๐๐

  มีคำสั่งปลดจากการเป็นผู้ล้มละลาย


  นางพวงผกา หวง
  [๑๗๒.๖๘.๒๓๔.๓๐], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าว ไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องปลดล้มละลายแต่อย่างใด

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ