ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

 • รวมตอนพิเศษ
 • -

 • and or not

กระดานถาม-ตอบ

 • ลำดับที่ ๑๓๑๔๑

  ปลดล้มละลายแล้วหรือยัง


  จ.อ.ประเสริฐ หรือบุณยพัฒน์ งามศิริโรจน์
  [๑๗๒.๖๘.๑๐๖.๓๖], ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 • คำตอบที่


  จากการตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวไม่พบประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในเรื่องปลดล้มละลาย

  กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา
  ๐๐:๐๐:๐๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
< ย้อนกลับ